top of page

NR House

2014 - 2019

שטח המגרש 1000 מ״ר
שטח הבית 270 מ״ר

צילום עמית גרון

הבית מתוכנן על מדרון מתון ובנוי משני חלקים העוקבים את הטופוגרפיה.
קירות אבן חוצים את חלקי המבנים ומשמשים דופן החוסמת את הבית מהרחוב.
חלקו העליון של הבית מכיל את חדרי השינה, חדרי הרחצה והשרות.
במבנה הנמוך מתוכננים הסלון והמטבח ויחידת השינה של ההורים.
הבית כולו צופה על המדרון ונותן תחושה של מרחב. משטחי חוץ מדורגים וצפים
מחזקים את תחושת המרחב.

 

bottom of page