top of page

Wood House

2019-2022

שטח הבית 2000 מ״ר
שטח המגרש 150 מ״ר


צילום עמית גרון

ביקתת העץ תוכננה כחלק מהרצון של הבעלים לשמר את המבנים בנחלה ולהחזיר את המקום לפעילות חקלאית אוטרקית, הכוללים: לול תרנגולים, מתחם לחמורים, וגן ירק. הבית תוכנן ומוקם במקומו של ״בית הסבתא״ המסורתי. המבנה בן קומה אחת והוא מחולק ל-2. חציו מכיל 3 חדרי שינה וחציו את החלל המרכזי של הסלון והמטבח. 
הצורה הארכיטיפית של הבקתה, כמוה גם הבחירה להשתמש בחומרים בצורתם הראשונית, היו חלק מהתפישה ליצר אותנטיות ופשטות. לוחות הליבנה שימשו בחלקו הפנימי לכל פרטי הריהוט וחיפוי התקרה. 
ומבחוץ השתמשנו בחיפוי עץ שעבר טיפול תרמי ואינו דורש תחזוקה.  הגג חופה לוחות אבץ.

bottom of page