top of page

White Bricks House

2023 -

שטח הבית 350 מ"ר 
שטח המגרש 450 מ"ר

 
הדמייה מור הררי 

 

 

בפרויקט זה האלמנט העיקרי בעיצוב הבית הם הבריקים הלבנים
יחידת ההורים נמצאת בקומה האמצעית ובה הבריקים מייצרים משרבייה שמרככת את האור מבחוץ

bottom of page