top of page

RD House

2019 - 2023

שטח הבית 350 מ״ר
שטח המגרש 800מ״ר

  צילום עמית גרון

 

המבנה תוכנן בהשראת פביליון כשהמוטיב הדומיננטי הוא 4 קירות תמך שחודרים למבנה ומחזיקים את הגג. הקירות מחופים כורכר, אבן שמאוד אופיינית לאזור זה. חיפוי הקירות גם בצידו הפנימי של הבית מחבר את החוץ לפנים ומיצר פתיחות וחיבור למגרש בכל צדדיו.

bottom of page