top of page

RD House

2019 - 

שטח הבית 350 מ״ר
שטח המגרש  800מ״ר

  הדמייה סטודיו בונסאיי

 

המבנה תוכנן בהשראת פביליון כשהמוטיב הדומיננטי הוא 4 קירות תמך שחודרים למבנה ומחזיקים את הגג. הקירות מחופים כורכר, אבן שמאוד אופיינית לאזור זה. חיפוי הקירות גם בצידו הפנימי של הבית מחבר את החוץ לפנים ומיצר פתיחות וחיבור למגרש בכל צדדיו.

bottom of page