top of page

M House

2007 - 2009

שטח המגרש 4,000 מ״ר
שטח הבית 450 מ״ר

צילום עמית גרון

הבית בנוי על קומה אחת ומתוכנן כסדרת מבנים המחוברים בניהם בעזרת מעברים שקופים, היוצרים הרמוניה עם החוץ.
המבנה המרכזי מכיל את הפונקציות הציבוריות ויחידת ההורים. שלושת המבנים הנוספים מכילים את יחידות מגורי הילדים, אשר כל אחת מהן מתפקדת כיחידה עצמאית הכוללת מטבחון וגלריית שינה.
המבנה המרכזי פונה בחזיתו הרחבה לחצר ולבריכת השחייה. אל יחידת ההורים מוביל מסדרון הפונה לבריכת השתקפות, שהימצאותה נרמזת בשביל גישה אל הבית.
החלוקה למבנים מאפשרת פרטיות מרבית לכל דיירי הבית ויוצרת מקום התכנסות באזור הגינה והבריכה.
החזית הקדמית המשיקה לרחוב סגורה ומשמשת כדופן למבואת הכניסה, בחלק זה של החצר נשתלו עצי פרי היוצרים הפרדה נוספת לרחוב.

הבית נבחר לאחד הפרויקטים המשפיעים לשנת 2010-2011 ע"י המגזין "בנין ודיור".

bottom of page