top of page

BD House

2016 - 2021

שטח המגרש 2500 מ״ר
שטח הבית 450 מ״ר

צילום עמית גרון

תכנון הבית משלב בתוכו שתי שפות עיצוביות שונות החודרות אחת לשנייה בהרמוניה מושלמת. יחד הן מיצרות את קומת הכניסה אשר מתמזגת עם הסביבה והטופוגרפיה.

חלקו הסגור של המבנה מכיל את חדרי השינה בנוי מאבני בריק מטוייחים ומעליהן קרניז בטון בסגנון ברוטליסטי, החלנות ממוסגרות עם מסגרת פלדה חלודה.

חלקו הפתוח של הבית המכיל את אזור האירוח והמטבח תוכנן בפתיחות לנוף ולפטיו שחודר לבית ומכניס את הנוף לתוכו.

חלקו התחתון של הבית מתמזג עם שיפולי הטופוגרפיה

bottom of page