top of page

Alonei Abba

2006 - 2011

שטח המגרש 1000 מ״ר
שטח הבית 300 מ״ר

צילום עמית גרון

הבית ממוקם באזור של יער אלונים בעמק יזרעאל.
הבניה מאבן נעשתה כחלק מהשפעות של הבניה הטמפלרית באזור וממדיניות הועדה לתכנון.
בתכנון הבית נלקחו בחשבון המיקום הטופוגרפי של הבית וחווית הנוף הייחודית לאזור.
החלל הכפול במרכז הבית יוצר קשר בין הגינה במפלס הקרקע הנמוך לבין חווית הצפייה בנוף מן המפלס העליון. בקומת הכניסה, תקרת עץ מוגבהת בצורת פירמידה, עוטפת ומכילה את הסלון מבואת הכניסה והחלל הכפול של פינת המשפחה במפלס התחתון ומחברת ביניהם.


קראו עוד- www.architonic.com

bottom of page