תל אביב בתהליך

שטח המגרש 400 מ"ר
שטח הבית 350 מ"ר