NR House

שנה: 2019

שטח המגרש 1000 מ"ר
שטח הבית 270 מ"ר

הבית מתוכנן על מדרון מתון ובנוי משני חלקים העוקבים את הטופוגרפיה.
קירות אבן חוצים את חלקי המבנים ומשמשים דופן החוסמת את הבית מהרחוב.
חלקו העליון של הבית מכיל את חדרי השינה, חדרי הרחצה והשרות.
במבנה הנמוך מתוכננים הסלון והמטבח ויחידת השינה של ההורים.
הבית כולו צופה על המדרון ונותן תחושה של מרחב. משטחי חוץ מדורגים וצפים
מחזקים את תחושת המרחב.

צילום: עמית גרון