בית בשרון בתהליך

שטח המגרש 750 מ"ר
שטח הבית 350 מ"ר