בית בשרון בתהליך

שטח המגרש 3000 מ"ר
שטח הבית 600 מ"ר