בית בשרון 2018

שטח הבית: 500 מ"ר

שטח המגרש: 3000 מ"ר