בית בגליל בתהליך

שטח הבית: 750 מ"ר

שטח המגרש: 3000 מ"ר