אמץ

שנה: 1997

בית מגורים חד קומתי
שטח הבית 170 מ"ר
שטח המגרש 500 מ"ר

הפטיו שנמצא במרכז הבית מחזק את הקשר של פנים וחוץ הוא מכניס אור ואויר , סביבו סובבים כל החדרים וניתן להיכנס אליו מכל כיוון, גם כשהבית מוגף כלפי חוץ, בפנים תחושת הפתיחות נשמרת. השימוש בחומרים בסיסים כמו בטון חשוף, לבני בטון לא מטויחים,ריצוף טראצו וכד' הווה
חלק מהתפיסה הכוללת.